Členské

Platby za dieťa podľa skupín na celý rok: 

Prípravka                                    40 €

Stredná  skupina                        50 €

Veľká  skupina                            50 €

Hudba                                          40 €

Číslo účtu SK89 0900 0000 0000 5672 2643
do poznámky napísať meno dieťaťa
Platbu je potrebné uhradiť do 31. októbra

Prihláška Ďumbier

V prípade, že dieťa nepríde na nácvik zo zdravotných alebo iných dôvodov, stačí napísať sms o neúčasti pedagógovi danej skupiny. Telefónne čísla sú zverejnené na nástenke na chodbe v CVČ.

DOVOĽUJEME  SI  VÁS POŽIADAŤ  O  2% PRE  DETI  Z  DFS  ĎUMBIER

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli nášmu súboru.
Meno:  Detský folklórny súbor Ďumbier
Sídlo: Nábr. A. Stodolu 1932, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:  35667087
Právna forma: Občianske združenie
Účet: SK68 0900 0000 0003 3280 2384

 Tlačivo na stiahnutie:  2% Vyhlásenie vyplnené

NEZABUDNITE: 

Poplatok pre CVČ na sept.-decem.          10 €

Platbu je potrebné uhradiť do 31. októbra

Poplatok pre CVČ na jan. – jún                15 €  

Platbu je potrebné uhradiť do 31. januára

číslo účtu SK93 5600 0000 0081 0950 6001
do poznámky napísať:    meno dieťaťa/dfs Dumbier

https://www.cvclm.sk/prihlaska/