Vitajte na našej webovej stránke DFS Ďumbier

   Na území mesta Liptovský Mikuláš, v Centre voľného času, pracuje od roku 1968 Detský folklórny súbor ĎUMBIER – jeden z popredných súborov Slovenska.
Snahou súboru je zachytiť a uviesť do života kultúrne dedičstvo svojich predkov: piesne, tance, zvyky a hry. Pri týchto aktivitách sa orientujú hlavne na stredný Liptov. Detskou bezprostrednosťou a veselosťou rozdávajú radosť a dobrú pohodu divákom nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Deťom z ĎUMBIERA už tlieskali diváci v Česku, Poľsku, Slovinsku, Maďarsku, Bulharsku, Rusku, na Ukrajine, ale aj v Anglicku, Belgicku, Holandsku, Taliansku, Francúzsku, Grécku, Turecku, Chorvátsku a Srbsku.
Členmi súboru sú deti vo veku 5 – 15 rokov, ktoré sa radi hrajú, tancujú, spievajú a pri svojich pestrých programoch a tancoch si sami robia aj hudobný sprievod hrou na tradičných ľudových nástrojoch. Ich vystúpenia môžu tvoriť ucelený celovečerný program, alebo aj spestrenie spoločenských večerov pri najrozmanitejších príležitostiach. Ich diváci sa spolu s nimi vracajú do čias bosích nôh a krátkych nohavíc.