Zápis

Detský folklórny súbor oznamuje, že ZÁPIS do súboru prebehne nasledovne:

– Zápis do Prípravkyv stredu 6.9.2023 o 17,00 hod. pri zápise je potrebné vyplniť prihlášku do CVČ aj do súboru, všetko nájdete v záložke ČLENSKÉ
Zápis do strednej skupinyvo štvrtok 7.9.2023 o 17.00 hod.  pre deti, ktoré už NAVŠTEVOVALI strednú a veľkú skupinu a chcú ďalej pokračovať a pre deti, ktoré majú záujem o HUDBU. Prosíme rodičov týchto detí, aby zodpovedne prišli. Je potrebné vyplniť prihlášky do CVČ i do súboru (nájdete v záložke ČLENSKÉ), prípadne dali písomne vedieť (sms) vedúcej súboru, príp. predsedkyni OZ p. Chvojkovej. Ak rodičia detí nenahlásia záujem, bude miesto ich dieťaťa obsadené novým záujemcom. O 17.30 hod. bude prebiehať nácvik veľkej skupiny. Ďakujeme za pochopenie.

ZÁPIS prebieha vždy v CVČ, Nábr. A. Stodolu 1932 v Liptovskom Mikuláši.

Podmienky:

1. Deti sú prijaté na celý školský rok. Po absolvovaní nácvikov v prípravke, deti pokračujú do strednej skupiny a odtiaľ do veľkej skupiny.

2. Členský poplatok za každú skupinu treba uhradiť najneskôr do konca októbra prevodovým príkazom na účet súboru; do poznámky sa uvádza meno a priezvisko dieťaťa. Výška poplatku je uvedená v záložke ČLENSKÉ.

3. Na nácviky si treba nosiť cvičky (nie tenisky), cvičný úbor (dievčatá: dres + sukňa, chlapci: tričko + tenké tepláky) a dievčatá upravené vlasy. Do sály sa nesmie chodiť obutí.

4. Kto z prijatých detí do uvedených termínov neuhradí poplatok, respektíve sa nedostaví na prvých päť nácvikov bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí automaticky vyradený.

5. Po absolvovaní nácvikov sa rodičia dieťaťa stávajú členmi občianskeho združenia DFS Ďumbier so všetkými jeho právami a povinnosťami podľa stanov združenia.