Konkurz

Detský folklórny súbor oznamuje, že ZÁPIS do súboru prebehne nasledovne:

– Zápis do Prípravkyv stredu 8.9.2021 o 17,00 hod. pri zápise je potrebné vyplniť prihlášku do CVČ aj do súboru, všetko nájdete v záložke ČLENSKÉ
Zápis do strednej skupinyvo štvrtok 9.9.2021 o 16.30 hod.  pre deti, ktoré už NAVŠTEVOVALI strednú a veľkú skupinu a chcú ďalej pokračovať. Prosíme rodičov týchto detí, aby zodpovedne prišli. Je potrebné vyplniť prihlášky do CVČ i do súboru (nájdete v záložke ČLENSKÉ), prípadne dali písomne vedieť (sms) vedúcej súboru, príp. predsedkyni OZ p. Chvojkovej. Ak rodičia detí nenahlásia záujem, bude miesto ich dieťaťa obsadené novým záujemcom. O 17.00 hod.bude prebiehať zápis NOVÝCH detí do strednej príp. veľkej skupiny. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Detský folklórny súbor Ďumbier oznamuje, že KONKURZ do strednej skupiny v roku 2019 bude v pondelok dňa 16. septembra 2019 o 17,00 hod.

Na konkurz si treba pripraviť ľudovú pesničku, priniesť si cvičný úbor a cvičky. Vstup  do sály je v cvičkách a bez rodičov. Konkurz prebieha v CVČ, Nábr. A. Stodolu 1932 v Liptovskom Mikuláši.

Podmienky:

1. Deti sú prijaté na skúšobnú dobu na tri mesiace. Po absolvovaní nácvikov sa rozhodne o ďalšom pokračovaní v súbore.

2. Členský poplatok za skúšobnú dobu treba uhradiť najneskôr do prvého nácviku prevodovým príkazom na účet súboru; do poznámky sa uvádza meno a priezvisko dieťaťa. Výška poplatku je  5,- € mesačne.

3. Na nácviky si treba nosiť cvičky (nie tenisky), cvičný úbor (dievčatá: dres + sukňa, chlapci: tričko + tenké tepláky) a dievčatá upravené vlasy.

4. Kto z prijatých detí do uvedených termínov neuhradí poplatok, respektíve sa nedostaví na prvý nácvik bez ospravedlnenia, bude zo zoznamu prijatých detí automaticky vyradený.

5. Po absolvovaní nácvikov sa rodičia dieťaťa stávajú členmi občianskeho združenia DFS Ďumbier so všetkými jeho právami a povinnosťami podľa stanov združenia.