Vystúpenia

– Mikulášsky Jarmok  7.12.2018 zraz o 15,00 hod pri okresnom úrade oblečení a učesaní, kto potrebuje môže prísť skôr a prezlečie sa v zasadačke na poschodí
– 50. výročie Dom kultúry sobota – 1.12.2018 – koncert pre bývalých členov o 17,00 hod príchod detí SS, VS a hudby do Domu kultúry o 15.00 hod, PRÍPRAVKA o 16,00 hod
– 50. výročie Dom kultúry piatok – 30.11.2018 – Výchovné koncerty pre školy o 9,00 hod a o 11,00 hod, pre rodičov o 17,00 hod, príchod detí SS, VS a hudby do Domu kultúry
o 7,30 hod, poobede o 14,45 hod, PRÍPRAVKA o 15,45 hod
– Liptovské Kľačany 28.10.2018 zraz o 14,15 hod pri CVČ
– Uhorská Ves 27.10.2018 zraz o 15,30 hod v Uhorskej Vsi pri obecnom úrade
– Liptovská Kokava 19.10.2018 – zraz o 15,45 hod pri CVČ
PRÍPRAVKA – streda 10.10.2018 o 17,00 hod doniesť kroje, fotíme sa
PRÍPRAVKA – Lipt. Ondrašová 6.10.2018 zraz o 15,30 hod v Kúrii
PRÍPRAVKA – Lipt. Mikuláš 12.10.2018 zraz o 15,30 hod v Dome kultúry
PRÍPRAVKA – Lipt. Mikuláš 14.10.2018 zraz o 13,30 hod v Dome kultúry
– Mikulášsky kotlík 22.9.2018 – Podbreziny VS, SS a hudba, zraz o 14,30 hod na Podbrezinách pri Tatrane, oblečení a učesaní. Je tam kryté pódium.
– Tatralandia 8.9.2018 – zraz o 19,00 hod pri CVČ hudba + vybrané deti VS (malé formy), návrat o 22,00 hod
– Švábkafest 7.9.2018 zraz o 14,30 hod na Nám. Osloboditeľov a v ten istý deň o 17,00 hod vystúpenie v Tatralandii – Parkinsoniada VS + vybrané deti SS
– Podtureň 25.8.2018 (sobota) zraz o 15,30 hod. za obecným úradom na futbalovom ihrisku v Podturni. Oblečení, dievčatá učesané.
– Ploštín pod Skalkou  26.8.2018 (nedeľa). Zraz pri CVČ o 13,45 hod. Oblečení, dievčatá učesané.
– Hriňová 22.-24.6.2018 – vystupuje VS, deti, ktoré tancujú Jarmok a hudba. Zraz pri CVČ o 13,30 hod, v nedeľu je galaprogram cca do 17,00 hod.
– MFF Likavka 17.6.2018 – vystupuje VS, deti, ktoré tancujú Jarmok a hudba. Zraz pri CVČ o 12,00 hod, v Likavke je sprievod o 13,30 hod a vystúpenie o 14,00 hod.
– Stoličné dni 15.6. 2018 – vystupujú všetky skupiny aj DFS Červánek, zraz na námestí        o 14,30 hod, ktorí sa budú prezliekať, alebo o 15,00 hod oblečení, učesaní. Vystúpenie bude od 15.30-17.10 hod
– Míľa pre mamu dňa 12. mája 2018 (sobota) SS1 aj SS2. Zraz o 14.30 hod. areál ZŠ Podbreziny. Oblečení, dievčatá učesané.