Náš repertoár

Zimný večer pri Sinačke – choreografia Mária Palasthyová
„Červenú sukňu mám, ale hu nenosím. Frajer ma zanahau, smútok za ním nosím…“

„Kroje k tancu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

Logo

Veselé priadky – choreografia Ľudmila Štrkolcová
„Praďme že len pradulienky pôjdeme domov, pôjdeme domov. Ktorá viacej napradie bude gazdinou, bude gazdinou…“

Bielenie plátna – choreografia Ľudmila Štrkolcová
„Poza domy na záhumní hej natiahli plátenko, utkanô na tenko. Poslali ma moja mati hej plátno polievati, plátno polievati…“

Na vŕšku – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Traja kamaráti – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Na polianke – choreografia Ľudmila Štrkolcová

O zbojníkov – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Liptovská trojka – choreografia Ľudmila Štrkolcová

My kolieska máme (nefolklórny tanec) – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Bambuľky (nefolklórny tanec) – choreografia Marianna Nahálková

Na sídlisku (nefolklórny tanec) – choreografia Marianna Nahálková

Na lúke – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Hra o húsky – choreografia Miroslava Palanová – Sekanová

Za humnami – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Na liptovskom jarmoku – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Hra o svadbu (I) – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Vianočné koledy a vinšovačky zo Závažnej Poruby – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Prvý výhon – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Zvyky okolo veľkej noci zo Závažnej Poruby – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Kto je šikovnejší – choreografia Marián Székely

Malí a veľkí – choreografia Ľudmila Štrkolcová

O kuričke a kohútikovi – choreografia Ľudmila Štrkolcová
„Chodí pani po komnate dlhé sukne má, za pásom jej od studničky kľúčik štrngotá. Daj nám pani daj nám kľúče, kohút vodu chce, nech vodička zo studničky zase žblnkoce…“

Stojí strašiak v poli – choreografia Vladimír Štrkolec

Lucijný stolček – choreografia Miroslava Palanová

Fašiangy – Turíce (zvyky z Ploštína) – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Šustri, na vandri! – choreografia Miroslava Palanová

Rapotačky a povedačky – choreografia Mária Palasthyová

Važecké rozkazovačky – choreografia Mária Palasthyová

Ondrejovské čarovačky – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Na tú svätú Katarínu – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Hijo heta na koníčku – choreografia Ľudmila Štrkolcová

O murárov – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Muriena naša – choreografia Ľudmila Štrkolcová

O sluhu – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Na prostriedku cupi – dupi – choreografia Miroslava Palanová

Riekanky a prekáračky – choreografia Ľudmila Štrkolcová

Varila Hanička – choreografia Zuzana Strychová a Monika Štrkolcová

Komjatná – choreografia Miroslava Palanová

Hra o svadbu (II) – choreografia Eva Ohraďanová – Karlíková