Oznamy

Milí rodičia:
vzdelávacie poukazy, ktoré ste dostali zo školy môžte doniesť k nám do Ďumbiera. Ďakujeme
– hľadáme malých muzikantov do novovznikajúcej ľudovej hudby (ďalšia generácia). Návšteva ZUŠ podmienkou. Kontakt Jaroslav Hrnčiar 0903/153 894.
– dňa 19.9.2018 bude zápis do Prípravky o 17,00 hod pre nové deti, ktoré do 31.8.2018 dovŕšili vek 5 rokov. Mladšie deti v tomto roku neprijímame
– dňa 12.9.2018 bude zápis o 17,00 hod pre deti, ktoré v minulom školskom roku navštevovali prípravku
– dňa 10.9.2018 začínajú nácviky v tradičných časoch pre strednú aj veľkú skupinu
– dňa 6.9.2018 bude nácvik SS o 16,30 hod, VS o 17.30 hod a hudby pred vystúpením Švábkafest
– dňa 3.9.2018 bude zápis detí do Strednej skupiny o 16,30 hod. Treba zapísať deti, ktoré už navštevovali strednú skupinu, aby sme vedeli, ktoré deti budú pokračovať a či treba doplniť do skupiny nové deti. Nácvik nebude