Oznamy

Milí rodičia:
– dňa 19.9.2018 bude zápis o 17,00 hod pre nové deti, ktoré do 31.8.2018 dovŕšili vek 5 rokov. Mladšie deti v tomto roku neprijímame
– dňa 12.9.2018 bude zápis o 17,00 hod pre deti, ktoré v minulom školskom roku navštevovali prípravku
– dňa 10.9.2018 začínajú nácviky v tradičných časoch pre všetky skupiny
– dňa 24.8.2018 bude nácvik o 17,00 hod pre SS, VS a hudbu pred vystúpením v Ploštíne. Tento nácvik je povinný, prosíme o čo najväčší počet detí.
– POZOR ZMENA, z dôvodu úpravy organizačných pokynov z Likavky sa pred CVČ stretneme v nedeľu o 9,30 hod, kroje so sebou. Deti budú mať prezentáciu a zvukové skúšky. Program ostáva: 13,30 Sprievod, 14,00 – 17,30 Galaprogram
– dňa 21.6.2018 nácvik bude pre VS + deti, ktoré tancujú Jarmok a Svadbu, v tento deň bude aj krátke informatívne stretnutie rodičov o 17,30 hod, ktorým deti idú do tábora na Záhorie. Prosíme vás, aby ste ešte uhradili platby za deti.
– dňa 18.6.2018 nácvik nebude pre všetky skupiny
– prosíme všetkých rodičov, aby podpísali Súhlas na ochranu osobných údajov pre deti, ktorý vám dáme na nácviku. Ide o údaje, ktoré sa použijú na propagáciu, do kalendára, na www stránku
– pozývame všetky deti na deň detí dňa 16.6.2018 o 14,00 hod na ihrisku v Uhorskej Vsi. Zo sebou si prineste deky, občerstvenie, dobrú  náladu a všetko čo treba na piknik. Budeme si opekať, preto vás prosíme aby ste nahlásili svoju účasť u. p. Chvojkovej alebo p. Sálusovej a prípravka u p. Jurášovej. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa podujatie ruší.
– Prípravka 2 (deti, ktoré chodia na 16,30) budú mať 13.6.2018 Otvorenú hodinu pre rodičov, ktorá bude posledná v tomto školskom roku. V sobotu pozývame na MDD
– pozývame vás na rodičovské združenie dňa 7.6.2018 o 17,30 hod v zasadačke CVČ
prosíme vás, aby deti v pondelok doniesli základný kroj kvôli inventarizácii
– prosíme vás o vrátenie modrej súborovej mikiny. Ďakujeme
– od štvrtka 19.4.2018 môžte platiť zálohu za tábor na Záhorí p. Sálusovej
– v pondelok 16. apríla 2018 nácvik nebude pre strednú ani veľkú skupinu, ani pre hudbu