O nás

Prípravka

Navštevujú ju deti vo veku 5 – 6 rokov.
Pedagóg: Lívia Krajčušková
Zuzana Gažová
Termín nácvikov: streda od 17.00 – 18.30 hod

Stredná skupina

Navštevujú ju deti vo veku 7 – 10 rokov.
Pedagóg: Mgr. Zuzana Strychová
Mgr. Monika Štrkolcová
Termín nácvikov: pondelok od 16.30 – 18.00 hod
štvrtok     od 16.30 – 17.30 hod

Veľká skupina

Navštevujú ju deti vo veku 11 – 15 rokov.
Pedagóg: Janka Herichová
Erika Bernáthová
Termín nácvikov : pondelok od 17.30 – 19.00 hod
štvrtok     od 17.30 – 19.00 hod
Termín spevov :
Pedagóg:

Hudba

Hudbu navštevujú deti rôznej vekovej kategórie,
ktoré vedia hrať na husle, cimbal, či basu.
Termín nácvikov : štvrtok  od 17.00 – 19.00 hod
Pedagóg:  Jaroslav Hrnčiar